ปะเก็นชุดใหญ่รถญี่ปุ่น เกาหลี

Ecotec I4

Captiva 2.4 '11

ปะเก็นฝาเหล็ก Ecotec Captiva 2.4 ปี11, 12597769

Victor Reinz

61 37900 00

1,450

ปะเก็นฝาเหล็ก 1.10mm Colorado XLDE, 55599222

Victor Reinz

61 10286 00

850

ปะเก็นฝาเหล็ก 1.20mm Colorado XLDE, 55599223

Victor Reinz

61 10286 10

850

ปะเก็นฝาเหล็ก 1.30mm Colorado XLDE, 55599224

Victor Reinz

61 10286 20

850

Max 360, L38

ปะเก็นฝาไฟ L38

CHERRY

S0102F

110

ปะเก็นฝาไฟ L40 AB

CHERRY

S0103F

200

ปะเก็นชุดใหญ่ L40 AB

CHERRY

FKS0103FX

480

ปะเก็นฝาไฟ ED

CHERRY

S1503FC

440

ปะเก็นฝาไฟ ED, 11115-87212

Victor Reinz

61 52885 00

440

ปะเก็นชุดใหญ่ ED, 04111-87267

Victor Reinz

01 52885 01

1,400

ปะเก็นฝาเหล็ก EJ-DE, 11115-97201

Victor Reinz

61 53280 00

600

ปะเก็นชุดใหญ่ EJ-DE, 04111-97206

Victor Reinz

01 53280 01

1,650

ปะเก็นฝาเหล็ก 1KR-FE, 11115-40060

Victor Reinz

61 53425 00

600

ปะเก็นชุดใหญ่ 1KR-FE, 04111-0Q016 04111-B1860

Victor Reinz

01 53425 01

2,100

ปะเก็นฝาเหล็ก K3-VE 2SZ-FE, 11115-97403 (23042)

Victor Reinz

61 53275 00

600

ปะเก็นชุดใหญ่ K3-VE 2SZ-FE, 04111-0J041 (97403)

Victor Reinz

01 53275 01

1,650

ปะเก็นฝาเหล็ก 3SZ-VE F602, 11115-B1030

Victor Reinz

61 54210 00

600

ปะเก็นชุดใหญ่ 3SZ-VE F602, 04111-BZ102

Victor Reinz

01 54210 01

2,000

FE

Mira

ปะเก็นฝาไฟ FE

CHERRY

S1140F

120

 

ปะเก็นฝาเหล็ก G4EK Accent 1.5, 22311-22130

Victor Reinz

61 53225 00

650

ปะเก็นชุดใหญ่ G4EK Accent 1.5, 20910-22A00

Victor Reinz

01 53225 02

1,500

ปะเก็นฝาเหล็ก G4FD Veloster 1.6, 22311-2B003

Victor Reinz

61 54020 00

750

ปะเก็นชุดใหญ่ G4FD Veloster 1.6, 20910-2BK01

Victor Reinz

01 54020 02

3,000

ปะเก็นฝาเหล็ก G4GC, 22311-23700

Victor Reinz

61 53970 00

800

ปะเก็นชุดใหญ่ G4GC, 20910-23H00

Victor Reinz

01 53970 01

2,150

ปะเก็นฝาเหล็ก D4HA 2.0D, 22311-2F600

Victor Reinz

61 10144 10

880

ปะเก็นชุดใหญ่ D4HA 2.0D, 20910-2FU00

Victor Reinz

01 10144 01

3,200

ปะเก็นฝาเหล็ก D4HB Carnival 2.2D, 22311-2F110

Victor Reinz

61 10016 00

1,080

ปะเก็นฝาเหล็ก D4HB Carnival 2.2D, 22311-2F100

Victor Reinz

61 10016 10

1,080

ปะเก็นฝาเหล็ก D4HB Carnival 2.2D, 22311-2F120

Victor Reinz

61 10016 20

1,080

ปะเก็นชุดใหญ่ D4HB Carnival 2.2D, 20910-2FB00

Victor Reinz

01 10016 01

3,500

ปะเก็นฝาเหล็ก D4CB 0.78mm., 22311-4A010

Victor Reinz

61 53415 00

900

ปะเก็นฝาเหล็ก D4CB 0.84mm., 22311-4A000

Victor Reinz

61 53415 10

900

ปะเก็นฝาเหล็ก D4CB 1.00mm., 22311-4A020

Victor Reinz

61 53415 20

900

ปะเก็นชุดใหญ่ไม่มีฝา D4CB ปี02, K0AH410270A

Victor Reinz

01 53496 01

2,700

ยางฝาวาล์ว D4CB ปี02, 22441-4A000

Victor Reinz

71 53496 00

260

D4CB '07

Starex H1 2.5 ปี07

ยางฝาวาล์ว D4CB H1 ปี07, 22441-4A400

Victor Reinz

71 12752 00

260

ปะเก็นฝาเหล็ก KRV6 KV6, 22311-3Y200 LVB101630L

Victor Reinz

61 35355 00

880

ปะเก็นชุดใหญ่ KRV6, 0K558102708

Victor Reinz

01 35355 01

5,000

ปะเก็นฝาเหล็ก J2 K2700, 0K65A10271B

Victor Reinz

61 53960 00

600

ปะเก็นชุดใหญ่ J2 K2700, 0K65A102700

Victor Reinz

01 53960 01

2,400

ปะเก็นฝาเหล็ก J3 K2900, 0K56A10271B

Victor Reinz

61 53370 00

900

ปะเก็นชุดใหญ่ J3 K2900, K0AJ110270A

FB, FC, KM

ปะเก็นฝาไฟ W04D ไทย

CHERRY

S09003F

600

FB, FC, KM

ปะเก็นฝาไฟ W04D, S1111-52340 ญี่ปุ่น

MARUSAN

00-B0030

1,070

FB2W, FC2W

ปะเก็นชุดใหญ่ W04D, S0401-00262-L

MARUSAN

00-A0090-L

3,600

W04E, Dyna BU3##

ปะเก็นชุดใหญ่ W04D, 04111-78370

MARUSAN

00-A0037

3,600

FB, FC, KM

ปะเก็นชุดใหญ่ W04D, 04010-0262

THO

THO-W04D-FS

2,000

XZU303, 343R, 413/23

ปะเก็นฝาเหล็ก N04C, 11115-E0030

MARUSAN

00-B0047

1,070

XZU413, BU4##, WU4##

ปะเก็นชุดใหญ่ N04C, 04111-81190

MARUSAN

00-A0081

4,600

XZU303, 343R, 413/23

ปะเก็นชุดใหญ่ N04C-TS, 04111-80940

MARUSAN

00-A0079

4,900

Dutro WU300-420R

ปะเก็นชุดใหญ่ W04D-TK, 04111-81031

MARUSAN

00-A0072

3,000

FB4J, FC4J

ปะเก็นฝาเหล็ก J05C, 11115-E0120 (2910)

MARUSAN

00-B0051

1,600

FB4J, FC4J

ปะเก็นชุดใหญ่ J05C, S0401-00689-L

MARUSAN

00-A0121-L

5,200

FC4J 140hp, 170hp

ปะเก็นชุดใหญ่ J05C-T, S0401-04445

MARUSAN

00-A0075

6,400

FB4J 140hp

ปะเก็นชุดใหญ่ J05C-TJ, S0401-03320

MARUSAN

00-A0031

5,800

500 series, FC9J, Kobelco

ปะเก็นฝาเหล็ก J05E-T S05C, 11115-E0150 (E0140)

MARUSAN

00-B0053

1,600

500 series, FC9J, Kobelco

ปะเก็นชุดใหญ่ J05E-T, S0401-04334

MARUSAN

00-A0001

5,600

Kobelco SK200-8 SK250-8

ปะเก็นชุดใหญ่ J05E-TA, S0401-04193

MARUSAN

00-A0021

5,400

XZU420, 430 ก่อนปี05

ปะเก็นชุดใหญ่ S05C, 04111-78461

MARUSAN

00-A0085

5,000

XZU420, 430 หลังปี05

ปะเก็นชุดใหญ่ S05D, 04111-80120

MARUSAN

00-A0179

5,000

J05E (new)

500 series 4cyl.

ปะเก็นฝาเหล็ก J05E (new), 11115-E0170

MARUSAN

00-B0057

1,650

A05C

500 series 4cyl.

ปะเก็นฝาเหล็ก A05C, 11115-E0230

MARUSAN

00-B0056

1,600

ปะเก็นฝาเหล็ก J07C, 11115-E0110

MARUSAN

00-B0050

1,700

ปะเก็นชุดใหญ่ J07C, S0401-03903-LS

MARUSAN

00-A0006-LS

6,000

ปะเก็นชุดใหญ่ J07C, S0401-00702-LS

MARUSAN

00-A0064-LS

5,700

DK10

KA300, KF700, TC30

ปะเก็นฝาไฟ DK10

CHERRY

S1145FA

800

DS70

KC300, TE11, TE61

ปะเก็นฝาเหล็ก DS70

CHERRY

S953SA

500

DM100 DQ100

KM300, RM100

ปะเก็นฝาไฟ DM100 DQ100

CHERRY

S1127F

800

ปะเก็นฝาไฟ EC100

CHERRY

S1196F

1,200

ปะเก็นชุดใหญ่ EC100

CHERRY

FKS1196F

4,500

ปะเก็นฝาไฟ EC100, S1111-51152

MARUSAN

00-B0007

1,580

ปะเก็นชุดใหญ่ EC100, S0401-00164

MARUSAN

00-A0197

5,800

ปะเก็นฝาไฟ ED100

CHERRY

S1203F

1,000

ปะเก็นชุดใหญ่ ED100

CHERRY

FKS1203F

5,000

EH100

KR, KL500, HL100

ปะเก็นฝาไฟ EH100

CHERRY

S1247F

1,500

ปะเก็นฝาไฟ EH300

CHERRY

S1248F

1,500

ปะเก็นชุดใหญ่ EH300

CHERRY

FKS1248F

5,000

ปะเก็นฝาไฟ EH300, S1111-51013

MARUSAN

00-B0001

1,350

ปะเก็นชุดใหญ่ EH300, S0401-00167

MARUSAN

00-A0111

7,800

ปะเก็นฝาไฟ EL100, S1111-51063

MARUSAN

00-B0004

1,900

ปะเก็นชุดใหญ่ EL100, S0401-00170

MARUSAN

00-A0124

8,800

ปะเก็นฝาเหล็ก EB300

CHERRY

S1211SA

800

ปะเก็นชุดใหญ่ EB300

CHERRY

FKS1211SA

6,000

FM, FL1M

ปะเก็นฝาเหล็ก EM100, S1111-51781

MARUSAN

00-B0018

2,200

ซูโม่ FL-FM226, FM227

ปะเก็นชุดใหญ่ EM100, S0401-00159 83items 167pcs

MARUSAN

00-A0010

10,700

FL-FM 220hp

ปะเก็นชุดใหญ่ EM100, S0401-03163 55items 111pcs

MARUSAN

00-A0052

9,300

 

FN288, Super Dolphin

ปะเก็นฝาเหล็ก EP100, S1111-52190

MARUSAN

00-B0054

3,800

มีปะเก็นอ่าง S1215-12161

ปะเก็นชุดใหญ่ EP100, S0401-00204

MARUSAN

00-A0009

12,500

มีปะเก็นอ่าง S1215-12102

ปะเก็นชุดใหญ่ EP100, S0401-03164

MARUSAN

00-A0057

11,500

Z-ปะเก็นฝาไฟ H06C-T, 11115-2320-Z

MARUSAN

00-B9029Z

1,800

ปะเก็นฝาไฟ H06C-T, S1111-52320

MARUSAN

00-B0029

2,300

ปะเก็นชุดใหญ่ H06C-T, S040103156-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0097-S

9,500

แพ็คเดี่ยว

ปะเก็นฝาไฟ EH700 ญี่ปุ่น

CHERRY

S1266F

1,200

แพ็คแบบ JP 5แผ่น / กล่อง

ปะเก็นฝาไฟ EH700 ญี่ปุ่น แพ็ค 5

CHERRY

S1266FX5

1,200

เมดอิน ไทยแลนด์

ปะเก็นฝาไฟ EH700 H07C ไทย

CHERRY

S12001F

950

Z-ปะเก็นฝาไฟ EH700, 11115-1122-Z

MARUSAN

00-B900AZ

1,200

ปะเก็นชุดใหญ่ EH500 700, S0401-00465

MARUSAN

00-A0118

4,700

FLFM3H, FF3H, F18

Z-ปะเก็นฝาไฟ H07C H07D, 11115-2420-Z

MARUSAN

00-B9031Z

1,550

FLFM3H, FF3H, F18

ปะเก็นฝาไฟ H07C H07D, S1111-52420

MARUSAN

00-B0031

2,250

H06C-T

ปะเก็นชุดใหญ่ H06C-T, S0401-03330

MARUSAN

00-A0094

8,400

H07C

ปะเก็นชุดใหญ่ H07C, S0401-00354-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0169-S

6,500

H07C-T

ปะเก็นชุดใหญ่ H07C-T, S040100341-SW ไม่มีซีลข้อเหวี่ยง

MARUSAN

00-A0012SW

4,700

10ล้อ FL-FM3H ใหม่ 195hp

ปะเก็นชุดใหญ่ H07D, S0401-00387

MARUSAN

00-A0093

6,300

6ล้อ FF3H 195hp

ปะเก็นชุดใหญ่ H07D, S040104442-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0023-S

6,500

H07C

ปะเก็นชุดใหญ่ H07C, 04010-0362

THO

THO-H07C-FS

3,400

Z-ปะเก็นฝาไฟ W06D W06E, 11115-2430-Z

MARUSAN

00-B9032Z

2,000

ปะเก็นฝาไฟ W06D W06E, S1111-52430

MARUSAN

00-B0032

2,400

FF162, FF163 160hp

ปะเก็นชุดใหญ่ W06D, S0401-00315-L

MARUSAN

00-A0014-L

4,800

W06D-TI

KR700, KR720

Z-ปะเก็นฝาไฟ W06D-TI, 11115-2440-Z

MARUSAN

00-B9033Z

2,000

EK100

SH273

Z-ปะเก็นฝาไฟ EK100, 11115-1700-Z

MARUSAN

00-B900BZ

1,000

FM2K

Z-ปะเก็นฝาไฟ EK100 K13D, 11115-2510-Z

MARUSAN

00-B9035Z

1,300

FM2K

ปะเก็นฝาไฟ EK100 K13D, S1111-52510

MARUSAN

00-B0035

1,500

SH273, ZM302 260hp

ปะเก็นชุดใหญ่ EK100, S0401-00293

MARUSAN

00-A0172

14,500

H4N, FM2K 240hp

ปะเก็นชุดใหญ่ K13D, 04111E0V90-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0163-S

15,000

H4N. FM2K 260hp

ปะเก็นชุดใหญ่ K13D, S040100674-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0147-S

15,000

ปะเก็นฝาไฟ K13C 24V, S1111-52571

MARUSAN

00-B0040

3,200

ปะเก็นชุดใหญ่ K13C, S040103949-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0119-S

16,000

ปะเก็นชุดใหญ่ K13C, S040103950-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0135-S

16,500

ปะเก็นฝาไฟ K13C, S1111-52701

MARUSAN

00-B0043

3,300

ปะเก็นชุดใหญ่ K13C, S040100542-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0015-S

15,500

K13U 280hp

ปะเก็นชุดใหญ่ K13U, 04111E0M10-SW ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0237SW

14,500

Z-ปะเก็นฝาไฟ K13C SS330, 11115-2720-Z

MARUSAN

00-B9044Z

1,500

ปะเก็นฝาไฟ K13C SS330, S1111-52720

MARUSAN

00-B0044

1,700

ปะเก็นชุดใหญ่ K13C SS330, S040103385-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0110-S

14,000

ปะเก็นฝาไฟ M10C, S1111-52550

MARUSAN

00-B0038

3,100

ปะเก็นชุดใหญ่ M10C, S040104406-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0219-S

12,000

ปะเก็นชุดใหญ่ M10C, 04010-0415

THO

THO-M10C-FS

9,000

ปะเก็นฝาเหล็ก P11C, 11115-E0060 (2810)

MARUSAN

00-B0046

2,500

ปะเก็นชุดใหญ่ P11C-UB, S040104158-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0171-S

11,400

ปะเก็นชุดใหญ่ P11C, S040104411-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0217-S

15,000

 

E13C, 11115-E0081

MARUSAN

00-B0048

4,300

E13C

ปะเก็นชุดใหญ่ E13C, S0401-04230

MARUSAN

00-A0055

15,500

ปะเก็นฝาเหล็ก J08C, 11115-E0090

MARUSAN

00-B0049

2,050

ปะเก็นชุดใหญ่ J08C-T, S040104161

MARUSAN

00-A0034

7,000

ปะเก็นชุดใหญ่ J08C-T, S040104190-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0104-S

6,700

FL, FF, FM1J 210hp

ปะเก็นชุดใหญ่ J08C, S040103827-LS ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0007-LS

7,100

FL1JNLA 260hp เทอร์โบ

ปะเก็นชุดใหญ่ J08C-T, S040104131S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0103-S

6,400

FL, FM1J 260hp

ปะเก็นชุดใหญ่ J08C-T, S0401E0K70-SW

MARUSAN

00-A0164SW

7,100

FL-FM8J, Series 5

ปะเก็นชุดใหญ่ J08C-T, 04111E0J70-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0123-S

6,900

ปะเก็นฝาเหล็ก J08E, 11115-E0200

MARUSAN

00-B0055

2,400

ปะเก็นชุดใหญ่ J08E, ฝา11115E0200 + ชุดS0401E0K70-SW

MARUSAN

01-AJ08E

7,450

ปะเก็นชุดใหญ่ J08E-T, 04111-E0K73

MARUSAN

00-A0288SW

7,800

ปะเก็นฝาเหล็ก A09C, 11115-E0130 (E0022)

MARUSAN

00-B0052

2,000

A09C

FM1A, Series 5

ปะเก็นชุดใหญ่ A09C, S0401-04284

MARUSAN

00-A0116

8,400

EF750

เมดอิน ไทยแลนด์

ปะเก็นฝาไฟ EF750 ไทย

CHERRY

S11013F

1,000

Z-ปะเก็นฝาไฟ EF750, 11115-2031-Z

MARUSAN

00-B9019Z

1,400

EF750 EF750-T EF500

SS631

ปะเก็นฝาไฟ EF750 EF500, S1111-52031

MARUSAN

00-B0019

1,800

ปะเก็นชุดใหญ่ EF750 EF500, S0401-00292

MARUSAN

00-A0168

11,000

Z-ปะเก็นฝาไฟ F17D F17E, 11115-2181-Z

MARUSAN

00-B9024Z

1,750

F17D F17E

16,745cc. V8

ปะเก็นฝาไฟ F17D F17E, S1111-52181

MARUSAN

00-B0024

2,100

Z-ปะเก็นฝาไฟ F20C, 11115-2561-Z

MARUSAN

00-B9039Z

2,100

F20C

19,688cc. V8

ปะเก็นฝาไฟ F20C, S1111-52561

MARUSAN

00-B0039

2,800

Z-ปะเก็นฝาไฟ F21C, 11115-2492-Z

MARUSAN

00-B9034Z

2,000

F21C

20,781cc. V8

ปะเก็นฝาไฟ F21C, S1111-52492

MARUSAN

00-B0034

2,500

V22D

21,548cc. V10

ปะเก็นฝาไฟ V22D, S1111-52291

MARUSAN

00-B0027

3,500

V25C

24,610cc. V10

ปะเก็นฝาไฟ V25C, S1111-52542

MARUSAN

00-B0037

4,200

A09C

FM1A, Series 5

 

EF750 EF750-T EF500

SS631

 

F17D F17E

16,745cc. V8

 

F20C

19,688cc. V8

 

F21C

20,781cc. V8

 

 

ปะเก็นฝาไฟ D15B, Civic ปี87

CHERRY

S11002F

320

D15B D15B2

ปะเก็นชุดใหญ่ D15B, 061A1-PM3-000

Victor Reinz

01 52355 02

1,500

ปะเก็นฝาไฟ D16Y D15Z, City ปี96

CHERRY

S11003F

380

ปะเก็นฝาเหล็ก D16B D16Y City ปี96, 12251-P2J-004

Victor Reinz

61 53690 00

460

ปะเก็นชุดใหญ่ D16B D16Y D15Z, City ปี96

Victor Reinz

01 53690 01

2,350

ท่อนบน D16B D16Y City ปี96, 06110-P2A-030

Victor Reinz

02 53690 01

1,400

ปะเก็นฝาเหล็ก D17A Civic ปี01, 12251-PLC-003

Victor Reinz

61 53705 00

600

ปะเก็นชุดใหญ่ D17A Civic 1.7 ปี01

Victor Reinz

01 53705 01

2,800

ท่อนบน D17A, 06110-PLC-010

Victor Reinz

02 53705 01

1,900

ท่อนล่าง D17A, 06111-PMM-A01

Victor Reinz

08 53323 01

900

ปะเก็นฝาไฟ F20A F22A, Accord ปี90

CHERRY

S11004F

400

ปะเก็นชุดใหญ่ F20A F22A, 061A1PT3000 061B1PT3000

Victor Reinz

01 52695 01

1,800

ปะเก็นฝาเหล็ก F20B F22B, 12251-POA-004

Victor Reinz

61 53720 00

680

ปะเก็นชุดใหญ่ F20B Accord ปี94-97 SOHC

Victor Reinz

01 53720 01

2,400

ท่อนบน F20B F22B, 06110-POD-030

Victor Reinz

02 53720 01

1,700

F20B F22B

AC9497, AC98

ท่อนล่าง F20B, 06111-PT1-010

Victor Reinz

08 53759 01

700

ปะเก็นชุดใหญ่ F20B5, Accord 2.0 ปี98

Victor Reinz

01 53720 03

2,400

F20B5

AC98

ท่อนบน F20B5, 06110-PAD-G00

Victor Reinz

02 53720 03

1,700

F20B F22B

AC9401

ปะเก็นท่อร่วมไอเสีย F20B F22B, 18115-P0A-003

Victor Reinz

71 53763 00

80

ปะเก็นฝาเหล็ก F23A, 12251-PAA-A02

Victor Reinz

61 53730 00

640

F23A

AC9801

ปะเก็นชุดใหญ่ F23A, Accord 2.3 ปี98

Victor Reinz

01 53730 01

2,100

ท่อนบน F23A, 06110-PAB-A00

Victor Reinz

02 53730 03

1,700

ท่อนล่าง F23A, 06111-PAA-A01

Victor Reinz

08 53764 01

400

ปะเก็นฝาเหล็ก H23A, 12251-P14-A02

Victor Reinz

61 53740 00

640

H23A

Prelude 2.3

ปะเก็นชุดใหญ่ H23A, Prelude 2.3

Victor Reinz

01 53740 01

2,400

ท่อนบน H23A, 06110-P14-010

Victor Reinz

02 53740 01

1,700

ท่อนล่าง H23A, 06111-P14-030

Victor Reinz

08 53608 01

700

ปะเก็นฝาเหล็ก K20A1, 12251-PNA-004

Victor Reinz

61 53765 00

600

K20A1

CV0305, CR-V 2.0 '02

ปะเก็นชุดใหญ่ K20A1, Civic 2.0 ปี03 CR-V ปี02

Victor Reinz

01 53765 01

2,650

ท่อนบน K20A1, 06110-PNA-020

Victor Reinz

02 53765 01

2,000

ปะเก็นฝาเหล็ก K20A6 K24A, 12251-RAC-004

Victor Reinz

61 53745 00

640

K20A6 K24A

CV0609, AC0507 2.0/2.4

ปะเก็นชุดใหญ่ K20A6 K24A, Accord 2.0/2.4

Victor Reinz

01 53745 01

2,650

ท่อนบน K20A6 K24A, 06110-RBA-E01

Victor Reinz

02 53745 01

2,000

K20A1 K20A6 K24A

CV0305, CV0609

ท่อนล่าง K20A K24A, 06114-RBA-020

Victor Reinz

08 53807 01

650

ปะเก็นฝาเหล็ก R18A R20A, 12251-RNA-A02

Victor Reinz

61 37760 00

600

R18A R20A

CV0610 1.8/2.0, CR-V '07

ปะเก็นชุดใหญ่ R18A R20A, Civic ปี06 CR-V ปี07

Victor Reinz

01 37760 01

2,000

ปะเก็นฝาเหล็ก K24Z AC0812, 12251R40A01

Victor Reinz

61 10167 00

720

K24Z

AC0812 2.4

ท่อนบน K24Z AC0812, 06110R44A00

Victor Reinz

02 10167 01

2,600

ปะเก็นฝาเหล็ก J30A AC9801 V6, 12251P8AA01 (ใช้ 2)

Victor Reinz

61 53725 00

840

J30A

AC9801 3.0L V6 24V

ท่อนบน J30A AC9801 V6, 06120P8AA13

Victor Reinz

02 53725 01 R

2,700

ท่อนบน J30A AC9801 V6, 06120P8AA13

Victor Reinz

02 53725 02 L

2,700

ท่อนล่าง J30A AC9801 V6, 06111P8AA01

Victor Reinz

08 53717 02

780

 

ปะเก็นฝาไฟ C223, KBZ 2.2

CHERRY

S1352FA

680

ปะเก็นชุดใหญ่ C223, KBZ 2.2

CHERRY

FKS1352SAX

1,800

ปะเก็นฝาเหล็ก C223 KBZ 2.2, 8-94156-078-0

Victor Reinz

61 52405 00

540

ปะเก็นชุดใหญ่ C223 KBZ 2.2, 8-94167-780-0

Victor Reinz

01 52405 01

1,600

ปะเก็นฝาเหล็ก C240 C190, Elf 2400 KBZ 1.9

CHERRY

S1195FA

400

ปะเก็นชุดใหญ่ C240 C190, Elf 2400 KBZ 1.9

CHERRY

FKS1195SA

1,550

ปะเก็นฝาเหล็ก C240 C190, 5-11141-073-1

Victor Reinz

61 52400 00

500

ปะเก็นชุดใหญ่ C240 C190, 5-87810-208-2

Victor Reinz

01 52400 02

1,550

ปะเก็นฝาไฟ 4JA1 หนา 2.0mm.

CHERRY

S0113F20

380

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JA1 1.60mm, 8-97941-994-0

CHERRY

S0113SSA

600

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JA1 1.65mm, 8-97941-995-0

CHERRY

S0113SSB

600

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JA1 1.70mm, 8-97941-996-0

CHERRY

S0113SS

600

ปะเก็นชุดใหญ่ไม่มีฝา 4JA1, 8-997915-089-0

Victor Reinz

15 52675 03

1,100

ปะเก็นชุดใหญ่ 4JA1, (ฝา CHERRY เหล็ก)

Victor Reinz

01C 4JA1

1,700

ปะเก็นชุดใหญ่ไม่มีฝา 4JB1, 8-94319-370-0

Victor Reinz

01 52675 01

960

ปะเก็นชุดใหญ่ 4JB1 รุ่นสายพาน, (ฝา CHERRY เหล็ก)

Victor Reinz

01C 4JB1

1,560

4JB1-T

TFR 2.8 TD

ปะเก็นชุดใหญ่ 4JB1-T, (ฝา CHERRY เหล็ก)

Victor Reinz

01C 4JB1-T

1,900

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JG2-TC, 8-97066-196-0

Victor Reinz

61 53020 00

660

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JG2-TC, 8-97066-197-0

Victor Reinz

61 53020 10

660

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JG2-TC, 8-97066-198-0

Victor Reinz

61 53020 20

660

4JB1-T 4JG2-TC

TFR 2.8 TD, UBS 3.1

ปะเก็นชุดใหญ่ไม่มีฝา 4JB1-T 4JG, 8-97915-091-0

Victor Reinz

01 52414 01

1,300

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JH1 1.35mm, 8-97940-896-1

CHERRY

S0127SS

650

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JH1 1.40mm, 8-97940-897-1

CHERRY

S0128SS

650

ปะเก็นชุดใหญ่ไม่มีฝา 4JH1-TC

Victor Reinz

01 52414 02

2,300

ปะเก็นชุดใหญ่ 4JH1-TC

Victor Reinz

01C 4JH1-T

2,950

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JJ1 4JK1 1.05mm, 8-97328-866-1

CHERRY

S0163SSA

650

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JJ1 4JK1 1.10mm, 8-97328-867-1

CHERRY

S0163SSB

650

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JJ1 4JK1 1.15mm, 8-97328-868-1

CHERRY

S0163SS

650

ปะเก็นฝาหน้าบน 4JJ 4JK 0.80mm, 8-97331-630-2

CHERRY

S0173SSA

210

ปะเก็นฝาหน้าบน 4JJ 4JK 0.85mm, 8-97331-631-2

CHERRY

S0173SSB

210

ปะเก็นฝาหน้าบน 4JJ 4JK 0.90mm, 8-97331-632-2

CHERRY

S0173SS

210

4JK1-TC 4JJ1-TC

TFR07 D-Max 2.5/3.0

ปะเก็นฝาหน้าล่าง 4JJ1 4JK1, 8-97312-221-2

CHERRY

S1501SS

220

ปะเก็นฝาสูบ+ฝาหน้า 4JJ1 4JK1, เบอร์เก่า

Victor Reinz

61 53925 00

860

ปะเก็นฝาสูบ+ฝาหน้า 4JJ1 4JK1, เบอร์เก่า

Victor Reinz

61 53925 10

860

ปะเก็นฝาสูบ+ฝาหน้า 4JJ1 4JK1, เบอร์เก่า

Victor Reinz

61 53925 20

860

ปะเก็นฝาสูบ+ฝาหน้า 4JJ1 4JK1, 8981359530 +8973288282

Victor Reinz

61 10116 00

860

ปะเก็นฝาสูบ+ฝาหน้า 4JJ1 4JK1, 8981359540 +8973316312

Victor Reinz

61 10116 10

860

ปะเก็นฝาสูบ+ฝาหน้า 4JJ1 4JK1, 8981359550 +8973316322

Victor Reinz

61 10116 20

860

ปะเก็นชุดใหญ่ 4JK1-TC 4JJ1-TC, TFR07 (ฝา CHERRY)

Victor Reinz

01C 4JK1 07

3,750

ปะเก็นชุดใหญ่ 4JK1-TC 4JJ1-TC, TFR07 (ฝา Victor Reinz)

Victor Reinz

01V 4JK1 07

3,750

ปะเก็นชุดใหญ่ไม่มีฝา 4JK1-TC 4JJ1-TC

Victor Reinz

01 54027 02

2,690

TFR07 D-Max 2.5/3.0

ซีลยางรองเบ้าหัวฉีด 35x57x11.5, TFR-07 (ตัวละ)

Victor Reinz

81 42381 00

50

4JJ1 4JK1

TFR05 D-Max 2.5/3.0

ซีลยางรองเบ้าหัวฉีด 35x60x11.5, TFR-05 (ตัวละ)

Victor Reinz

81 42379 00

50

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JJ1-TCX 0.95mm, 8-98261-318-0

CHERRY

S1601SSA

680

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JJ1-TCX 1.00mm, 8-98261-319-0

CHERRY

S1601SSB

680

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JJ1-TCX 1.05mm, 8-98261-320-0

CHERRY

S1601SS

680

ปะเก็นฝาเหล็ก RZ4E-TC 0.95mm, 8-98331-379-0

MARUSAN

01-B1001

740

ปะเก็นฝาเหล็ก RZ4E-TC 1.00mm, 8-98331-380-0

MARUSAN

01-B1002

740

ปะเก็นฝาเหล็ก RZ4E-TC 1.05mm, 8-98331-381-0

MARUSAN

01-B1003

740

ปะเก็นฝาเหล็ก RZ4E-TC rank-A, 8-98346-416-0

MARUSAN

01-B0043

800

ปะเก็นฝาเหล็ก RZ4E-TC rank-B, 8-98346-417-0

MARUSAN

01-B0044

800

ปะเก็นฝาเหล็ก RZ4E-TC rank-C, 8-98346-418-0

MARUSAN

01-B0045

800

4BA1

TL80, TLD 1982

ปะเก็นฝาไฟ 4BA1, 5-11141-088-0

CHERRY

S1260FA

460

ปะเก็นฝาเหล็ก 4BB1, 5-11141-057-0

CHERRY

S1208SA

460

ปะเก็นชุดใหญ่ 4BB1, 5-87810-022-3

CHERRY

FKS1208SA

2,500

4BC1

NKR57

ปะเก็นฝาไฟ 4BC1, 5-11141-030-0 5-11141-083-0

CHERRY

S1351FA

500

ปะเก็นฝาเหล็ก 4BC2 4BD1, 8-94145-839-1

CHERRY

S1365S

780

ปะเก็นฝาเหล็ก 4BC2 4BD1, 8-94145-839-0

Victor Reinz

61 53605 00

580

ปะเก็นชุดใหญ่ 4BD1, 5-87810-480-0

Victor Reinz

01 53605 01

2,000

ปะเก็นฝาเหล็ก 4BE1, 8-94418-921-1

CHERRY

S0116SS

1,000

ปะเก็นชุดใหญ่ 4BE1 NKR, 5-87811-174-3

THO

THO-4BE1-FS

3,100

4HE1-TC

NPR NQR 150hp

ปะเก็นชุดใหญ่ 4HE1-TC NPR, NQR 150hp, 5878152050

THO

THO-4HE1TC-FS

2,500

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HF1, 8-97105-872-0

CHERRY

S1809

1,300

ปะเก็นชุดใหญ่ 4HF1 NPR ปี97, 5-87811-869-2

THO

THO-4HF1-FS2

2,300

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HF1-B, 8-97349-484-0

MARUSAN

01-B0002

780

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HF1-C, 8-97349-485-0

MARUSAN

01-B0003

780

ปะเก็นชุดใหญ่ 4HF1-B NP120, 5-87814-361-1

MARUSAN

01-A0001B

5,700

ปะเก็นชุดใหญ่ 4HF1 NP120, 5878143611, 8973494840

THO

THO-4HF1-FS1

3,500

ปะเก็นฝาไฟ 4HG1-B, 8-97349-490-0

MARUSAN

01-B0005

860

ปะเก็นฝาไฟ 4HG1-C, 8-97349-491-0

MARUSAN

01-B0006

860

ปะเก็นชุดใหญ่ 4HG1-B NPR, 5-87813-954-3

MARUSAN

01-A0002B

6,200

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HK1-B, 8-97262-947-2

MARUSAN

01-B0008

860

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HK1-C, 8-97262-948-2

MARUSAN

01-B0009

860

ปะเก็นชุดใหญ่ 4HK1-B NGR, 5-87814-986-2

MARUSAN

01-A0003B

8,600

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HK1-TC-B 1.525mm, 8-97375-434-0

MARUSAN

01-B0014

960

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HK1-TC-C 1.575mm, 8-97375-435-0

MARUSAN

01-B0015

960

ปะเก็นชุดใหญ่ 4HK1-TC-B NQR, 5-87814-882-2

MARUSAN

01-A0004B

7,700

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HK1-TCN, 8-98055-540-0

MARUSAN

01-B0016

1,180

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HK1-TCN, 8-98055-542-0

MARUSAN

01-B0018

1,180

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HK1-TC-B 1.525mm, 8-98170-249-1

MARUSAN

01-B0035

1,180

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HK1-TC-C 1.575mm, 8-98170-250-1

MARUSAN

01-B0036

1,180

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HL1, 8-97384-036-0

MARUSAN

01-B0010

960

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HL1, 8-97384-038-0

MARUSAN

01-B0012

960

ปะเก็นฝาเหล็ก 6BB1 6BD1, 5-11141-056-1

CHERRY

S1209SA

1,040

ปะเก็นฝาเหล็ก 6BB1 6BD1, 5-11141-056-1

Victor Reinz

61 53610 00

1,040

ปะเก็นชุดใหญ่ 6BD1, 1-87810-572-0

Victor Reinz

 

ปะเก็นฝาเหล็ก 6BD1-T, 1-11141-195-1

CHERRY

S1802

1,450

6BD1-T

ปะเก็นฝาเหล็ก 6BD1-T, ญี่ปุ่น แพ็ค 10

CHERRY

S1802X10

1,450

ปะเก็นชุดใหญ่ 6BD1-T JCM/MT1 160hp, 1878103635

THO

THO-6BD1T-FS

3,300

6BG1

FTR FSR

ปะเก็นฝาเหล็ก 6BG1, 1-11141-196-1

CHERRY

S0107SS

1,400

6BG1 6BF1

FTR FSR

ปะเก็นฝาไฟ 6BG1 6BF1 หนา 2.0mm.

CHERRY

S0107F20

900

6BG1

FTM FVM/Z Rocky 175hp

ปะเก็นชุดใหญ่ 6BG1 Rocky 175hp, 1878112033

THO

THO-6BG1-FS

3,500

6SA1

FXM, FXZ13 210hp

ปะเก็นฝาเหล็ก 6SA1, 1-11141-161-0

CHERRY

S0106SS

2,350

6SA1

FXM, FXZ13 210hp

ปะเก็นชุดใหญ่ 6SA1, 1-87810-746-7

THO

THO-6SA1-FS

5,600

ปะเก็นฝาเหล็ก ญี่ปุ่น 6SD1 6SD1-T, 1-11141-216-4

CHERRY

S1810

3,400

6SD1 6SD1-T

FXZ, FXZ23 240hp

ปะเก็นฝาเหล็ก 6SD1 6SD1-T, 1-11141-216-4

THO

THO-6SD1-CH

1,900

6SD1

FXZ'1994 Rocky 240hp

ปะเก็นชุดใหญ่ 6SD1 240hp, 1-87811-094-3

THO

THO-6SD1-FS

4,800

6SD1-T

Deca 270hp, FXZ23

ปะเก็นชุดใหญ่ 6SD1-T 270hp, 1-87812-197-1

THO

THO-6SD1T-FS

4,800

ปะเก็นฝาเหล็ก 6SD1-TC 320hp, 1-11141-278-2

CHERRY

S1680SS

3,400

6SD1-TC

GXZ23 320hp

ปะเก็นฝาเหล็ก 6SD1-TC 320hp ญี่ปุ่น แพ็ค 10

CHERRY

S1680SSX10

3,400

ปะเก็นชุดใหญ่ 6SD1-TC GXZ 320hp, 1878142570

THO

THO-6SD1TC-FS

4,800

ปะเก็นฝาเหล็ก 6HE1, 8-94396-334-0

CHERRY

S1804

2,500

6HE1

FTR, FVM/Z32 195hp

ปะเก็นฝาเหล็ก 6HE1, 8-94396-334-0 (เบอร์เก่า)

CHERRY

S0134SS

2,500

ปะเก็นชุดใหญ่ 6HE1 FTR, FVM/Z32 195hp, 1878140460

THO

THO-6HE1-FS

4,600

6HE1-TC

FVM32 '01 230hp

ปะเก็นฝาเหล็ก 6HE1-TC, 8-94395-447-2

CHERRY

S1502SS

3,750

6HH1

FTR, FVM/Z33 195hp

ปะเก็นฝาเหล็ก 6HH1, 8-94393-346-3

CHERRY

S1807

2,050

6HH1

FTR, FVM/Z33 195hp

ปะเก็นชุดใหญ่ 6HH1 FTR FVM/Z33 195hp, 1878111783

THO

THO-6HH1-FS1

5,200

6HH1

FTR33, FVM33 200hp

ปะเก็นชุดใหญ่ 6HH1 FTR33, FVM33 200hp, 1878120903

THO

THO-6HH1-FS2

5,200

ปะเก็นฝาเหล็ก 6HK1-TC, 8-97601-819-5

CHERRY

S1701SS

2,900

6HK1-TC

FVM '08

ปะเก็นฝาเหล็ก 6HK1-TC ญี่ปุ่น แพ็ค 10

CHERRY

S1701SSX10

2,900

ปะเก็นชุดใหญ่ 6HK1-TC, 1-87813-542-5

THO

THO-6HK1TC-FS

10,000

ปะเก็นฝาเหล็ก 6UZ1-TC, 1-11141-292-2

CHERRY

S1681SS

3,250

6UZ1-TC

FXZ/GXZ '08

ปะเก็นฝาเหล็ก 6UZ1-TC ญี่ปุ่น แพ็ค 10

CHERRY

S1681SSX10

3,250

6NX1

FXZ 320hp, 345hp

ปะเก็นฝาไฟ 6NX1 FXZ, 8-98365-703-0

MARUSAN

01-B0047

2,200

ปะเก็นฝาเหล็ก 6WA1-TC, 1-11141-227-3

CHERRY

S1702SS

4,900

6WA1-TC

EXZ50

ปะเก็นฝาเหล็ก 6WA1-TC ญี่ปุ่น แพ็ค 10

CHERRY

S1702SSX10

4,900

ปะเก็นฝาเหล็ก 10PC1 10PD1, 1-11141-190-1

CHERRY

S1562SS

2,250

ปะเก็นฝาเหล็ก 10PC1 10PD1 ญี่ปุ่น แพ็ค 10

CHERRY

S1562SSX10

2,250

10PD1

LV771, EXZ71JX

ปะเก็นชุดใหญ่ 10PD1, 1-87811-168-2

THO

THO-10PD1-FS

6,000

D500

JCM เครื่องเก่า

ปะเก็นฝาไฟ D500, 9-11145-618-0

CHERRY

S1251FA

900

D920

Bus 6cyl. 9.2L

ปะเก็นฝาไฟ D920, 9-11141-619-0

CHERRY

S1183FA

700

DA120 (68)

TX BX

ปะเก็นฝาไฟ DA120 (68)

CHERRY

S332FA

900

DA220

Forklift 4.0L

ปะเก็นฝาไฟ DA220, 1-11141-047-0

CHERRY

S735FD

1,150

DA640 (72)

TXD'1980

ปะเก็นฝาไฟ DA640(72), 9-11141-541-0

CHERRY

S941FA

1,250

DH100

TD, Bus BC BU

ปะเก็นฝาไฟ DH100, 9-11141-724-0

CHERRY

S960FA

600

E120

BU35K CQM

ปะเก็นฝาเหล็ก E120, 1-11141-115-0

CHERRY

S0114SS

1,800

 

 

 GM CHEVROLET

ปะเก็นฝาเหล็ก Aveo A12XE A14XER, 55562233

Victor Reinz

61 37875 00

760

A12XE, A14XER

Aveo 1.2/1.4, Spin

ปะเก็นชุดใหญ่ Aveo A12XE A14XER

Victor Reinz

01 37875 02

3,100

ปะเก็นฝาไฟ Optra ปี97 A16DMS 1.60mm., 96391436

Victor Reinz

61 53305 00

440

ปะเก็นชุดใหญ่ Optra ปี97 A16DMS, 96740209

Victor Reinz

01 53305 02

2,200

Aveo 1.4, Cruze 1.6/1.8

ปะเก็นฝาเหล็ก F14/16/18D4 0.65mm., 55355578

Victor Reinz

61 37240 00

900

Aveo 1.4, Cruze 1.6

ท่อนบน F14D4 F16D4, Aveo Cruze 1.6

Victor Reinz

02 37240 03

1,800

Cruze 1.8

ท่อนบน F18D4 Cruze 1.8

Victor Reinz

02 37240 01

1,800

Aveo 1.4, Cruze 1.6/1.8

ท่อนล่าง F14D4, F16D4, F18D4

Victor Reinz

08 38431 01

1,600

ปะเก็นฝาไฟ F16D3 Optra ปี03, 96378802

Victor Reinz

61 54110 00

800

ปะเก็นชุดใหญ่ F16D3 Optra ปี03, 93740513

Victor Reinz

02 54110 01

2,600

ปะเก็นฝาไฟ F16D3 LXT Optra ปี06, 96963220

Victor Reinz

61 54115 00

800

ปะเก็นชุดใหญ่ F16D3 LXT Optra ปี06, 93742687

Victor Reinz

01 54115 01

2,700

ปะเก็นฝาเหล็ก F18D3 Optra, 90411937

Victor Reinz

61 33000 10

700

ท่อนบน F18D3, 92066550 +90411937

Victor Reinz

02 33000 03

1,800

ท่อนล่าง F18D3 Optra, 92061971

Victor Reinz

08 31965 02

800

ปะเก็นฝาเหล็ก T18 Optra 1.8 ปี03, 96414576

Victor Reinz

61 54205 00

740

ปะเก็นชุดใหญ่ T18 Optra 1.8 ปี03, 93742703

Victor Reinz

01 54205 01

2,300

ปะเก็นฝาเหล็ก Z18XE Zafira 1.8

Victor Reinz

61 34205 00

550

ท่อนบน Z18XE Zafira 1.8

Victor Reinz

02 34205 02

1,900

ปะเก็นฝาเหล็ก Z20 Captiva 2.0 ปี06, 96440163

Victor Reinz

61 37215 00

1,000

Z20S, Z20DM

Captiva 2.0D '06

ปะเก็นฝาเหล็ก Z20 Captiva 2.0 ปี06, 96440164

Victor Reinz

61 37215 10

1,000

ปะเก็นฝาเหล็ก Z20 Captiva 2.0 ปี06, 96440165

Victor Reinz

61 37215 20

1,000

ปะเก็นฝาเหล็ก Cruze Captiva 2.0 ปี11, 25190137

Victor Reinz

61 37870 00

900

ปะเก็นฝาเหล็ก Cruze Captiva 2.0 ปี11, 25190138

Victor Reinz

61 37870 10

900

ปะเก็นฝาเหล็ก Cruze Captiva 2.0 ปี11, 25190139

Victor Reinz

61 37870 20

900

ท่อนบนไม่มีฝาสูบ Captiva 2.0 ปี11

Victor Reinz

02 40664 01

1,900

ท่อนล่าง Captiva 2.0 ปี11

Victor Reinz

08 41122 01

1,300

ปะเก็นฝาเหล็ก Z22SE Zafira 2.2 0.5mm

Victor Reinz

61 34330 00

1,040

ท่อนบน Z22SE Zafira 2.2

Victor Reinz

02 34330 01

3,000

ท่อนล่าง Z22SE Zafira 2.2

Victor Reinz

08 38272 01

2,000

Ecotec I4

Captiva 2.4 '11

ปะเก็นฝาเหล็ก Ecotec Captiva 2.4 ปี11, 12597769

Victor Reinz

61 37900 00

1,450

ปะเก็นฝาเหล็ก 1.10mm Colorado XLDE, 55599222

Victor Reinz

61 10286 00

850

ปะเก็นฝาเหล็ก 1.20mm Colorado XLDE, 55599223

Victor Reinz

61 10286 10

850

ปะเก็นฝาเหล็ก 1.30mm Colorado XLDE, 55599224

Victor Reinz

61 10286 20

850

Max 360, L38

ปะเก็นฝาไฟ L38

CHERRY

S0102F

110

ปะเก็นฝาไฟ L40 AB

CHERRY

S0103F

200

ปะเก็นชุดใหญ่ L40 AB

CHERRY

FKS0103FX

480

ปะเก็นฝาไฟ ED

CHERRY

S1503FC

440

ปะเก็นฝาไฟ ED, 11115-87212

Victor Reinz

61 52885 00

440

ปะเก็นชุดใหญ่ ED, 04111-87267

Victor Reinz

01 52885 01

1,400

ปะเก็นฝาเหล็ก EJ-DE, 11115-97201

Victor Reinz

61 53280 00

600

ปะเก็นชุดใหญ่ EJ-DE, 04111-97206

Victor Reinz

01 53280 01

1,650

ปะเก็นฝาเหล็ก 1KR-FE, 11115-40060

Victor Reinz

61 53425 00

600

ปะเก็นชุดใหญ่ 1KR-FE, 04111-0Q016 04111-B1860

Victor Reinz

01 53425 01

2,100

ปะเก็นฝาเหล็ก K3-VE 2SZ-FE, 11115-97403 (23042)

Victor Reinz

61 53275 00

600

ปะเก็นชุดใหญ่ K3-VE 2SZ-FE, 04111-0J041 (97403)

Victor Reinz

01 53275 01

1,650

ปะเก็นฝาเหล็ก 3SZ-VE F602, 11115-B1030

Victor Reinz

61 54210 00

600

ปะเก็นชุดใหญ่ 3SZ-VE F602, 04111-BZ102

Victor Reinz

01 54210 01

2,000

FE

Mira

ปะเก็นฝาไฟ FE

CHERRY

S1140F

120

 

ปะเก็นฝาเหล็ก G4EK Accent 1.5, 22311-22130

Victor Reinz

61 53225 00

650

ปะเก็นชุดใหญ่ G4EK Accent 1.5, 20910-22A00

Victor Reinz

01 53225 02

1,500

ปะเก็นฝาเหล็ก G4FD Veloster 1.6, 22311-2B003

Victor Reinz

61 54020 00

750

ปะเก็นชุดใหญ่ G4FD Veloster 1.6, 20910-2BK01

Victor Reinz

01 54020 02

3,000

ปะเก็นฝาเหล็ก G4GC, 22311-23700

Victor Reinz

61 53970 00

800

ปะเก็นชุดใหญ่ G4GC, 20910-23H00

Victor Reinz

01 53970 01

2,150

ปะเก็นฝาเหล็ก D4HA 2.0D, 22311-2F600

Victor Reinz

61 10144 10

880

ปะเก็นชุดใหญ่ D4HA 2.0D, 20910-2FU00

Victor Reinz

01 10144 01

3,200

ปะเก็นฝาเหล็ก D4HB Carnival 2.2D, 22311-2F110

Victor Reinz

61 10016 00

1,080

ปะเก็นฝาเหล็ก D4HB Carnival 2.2D, 22311-2F100

Victor Reinz

61 10016 10

1,080

ปะเก็นฝาเหล็ก D4HB Carnival 2.2D, 22311-2F120

Victor Reinz

61 10016 20

1,080

ปะเก็นชุดใหญ่ D4HB Carnival 2.2D, 20910-2FB00

Victor Reinz

01 10016 01

3,500

ปะเก็นฝาเหล็ก D4CB 0.78mm., 22311-4A010

Victor Reinz

61 53415 00

900

ปะเก็นฝาเหล็ก D4CB 0.84mm., 22311-4A000

Victor Reinz

61 53415 10

900

ปะเก็นฝาเหล็ก D4CB 1.00mm., 22311-4A020

Victor Reinz

61 53415 20

900

ปะเก็นชุดใหญ่ไม่มีฝา D4CB ปี02, K0AH410270A

Victor Reinz

01 53496 01

2,700

ยางฝาวาล์ว D4CB ปี02, 22441-4A000

Victor Reinz

71 53496 00

260

D4CB '07

Starex H1 2.5 ปี07

ยางฝาวาล์ว D4CB H1 ปี07, 22441-4A400

Victor Reinz

71 12752 00

260

ปะเก็นฝาเหล็ก KRV6 KV6, 22311-3Y200 LVB101630L

Victor Reinz

61 35355 00

880

ปะเก็นชุดใหญ่ KRV6, 0K558102708

Victor Reinz

01 35355 01

5,000

ปะเก็นฝาเหล็ก J2 K2700, 0K65A10271B

Victor Reinz

61 53960 00

600

ปะเก็นชุดใหญ่ J2 K2700, 0K65A102700

Victor Reinz

01 53960 01

2,400

ปะเก็นฝาเหล็ก J3 K2900, 0K56A10271B

Victor Reinz

61 53370 00

900

ปะเก็นชุดใหญ่ J3 K2900, K0AJ110270A

 

FB, FC, KM

ปะเก็นฝาไฟ W04D ไทย

CHERRY

S09003F

600

FB, FC, KM

ปะเก็นฝาไฟ W04D, S1111-52340 ญี่ปุ่น

MARUSAN

00-B0030

1,070

FB2W, FC2W

ปะเก็นชุดใหญ่ W04D, S0401-00262-L

MARUSAN

00-A0090-L

3,600

W04E, Dyna BU3##

ปะเก็นชุดใหญ่ W04D, 04111-78370

MARUSAN

00-A0037

3,600

FB, FC, KM

ปะเก็นชุดใหญ่ W04D, 04010-0262

THO

THO-W04D-FS

2,000

XZU303, 343R, 413/23

ปะเก็นฝาเหล็ก N04C, 11115-E0030

MARUSAN

00-B0047

1,070

XZU413, BU4##, WU4##

ปะเก็นชุดใหญ่ N04C, 04111-81190

MARUSAN

00-A0081

4,600

XZU303, 343R, 413/23

ปะเก็นชุดใหญ่ N04C-TS, 04111-80940

MARUSAN

00-A0079

4,900

Dutro WU300-420R

ปะเก็นชุดใหญ่ W04D-TK, 04111-81031

MARUSAN

00-A0072

3,000

FB4J, FC4J

ปะเก็นฝาเหล็ก J05C, 11115-E0120 (2910)

MARUSAN

00-B0051

1,600

FB4J, FC4J

ปะเก็นชุดใหญ่ J05C, S0401-00689-L

MARUSAN

00-A0121-L

5,200

FC4J 140hp, 170hp

ปะเก็นชุดใหญ่ J05C-T, S0401-04445

MARUSAN

00-A0075

6,400

FB4J 140hp

ปะเก็นชุดใหญ่ J05C-TJ, S0401-03320

MARUSAN

00-A0031

5,800

500 series, FC9J, Kobelco

ปะเก็นฝาเหล็ก J05E-T S05C, 11115-E0150 (E0140)

MARUSAN

00-B0053

1,600

500 series, FC9J, Kobelco

ปะเก็นชุดใหญ่ J05E-T, S0401-04334

MARUSAN

00-A0001

5,600

Kobelco SK200-8 SK250-8

ปะเก็นชุดใหญ่ J05E-TA, S0401-04193

MARUSAN

00-A0021

5,400

XZU420, 430 ก่อนปี05

ปะเก็นชุดใหญ่ S05C, 04111-78461

MARUSAN

00-A0085

5,000

XZU420, 430 หลังปี05

ปะเก็นชุดใหญ่ S05D, 04111-80120

MARUSAN

00-A0179

5,000

J05E (new)

500 series 4cyl.

ปะเก็นฝาเหล็ก J05E (new), 11115-E0170

MARUSAN

00-B0057

1,650

A05C

500 series 4cyl.

ปะเก็นฝาเหล็ก A05C, 11115-E0230

MARUSAN

00-B0056

1,600

ปะเก็นฝาเหล็ก J07C, 11115-E0110

MARUSAN

00-B0050

1,700

ปะเก็นชุดใหญ่ J07C, S0401-03903-LS

MARUSAN

00-A0006-LS

6,000

ปะเก็นชุดใหญ่ J07C, S0401-00702-LS

MARUSAN

00-A0064-LS

5,700

DK10

KA300, KF700, TC30

ปะเก็นฝาไฟ DK10

CHERRY

S1145FA

800

DS70

KC300, TE11, TE61

ปะเก็นฝาเหล็ก DS70

CHERRY

S953SA

500

DM100 DQ100

KM300, RM100

ปะเก็นฝาไฟ DM100 DQ100

CHERRY

S1127F

800

ปะเก็นฝาไฟ EC100

CHERRY

S1196F

1,200

ปะเก็นชุดใหญ่ EC100

CHERRY

FKS1196F

4,500

ปะเก็นฝาไฟ EC100, S1111-51152

MARUSAN

00-B0007

1,580

ปะเก็นชุดใหญ่ EC100, S0401-00164

MARUSAN

00-A0197

5,800

ปะเก็นฝาไฟ ED100

CHERRY

S1203F

1,000

ปะเก็นชุดใหญ่ ED100

CHERRY

FKS1203F

5,000

EH100

KR, KL500, HL100

ปะเก็นฝาไฟ EH100

CHERRY

S1247F

1,500

ปะเก็นฝาไฟ EH300

CHERRY

S1248F

1,500

ปะเก็นชุดใหญ่ EH300

CHERRY

FKS1248F

5,000

ปะเก็นฝาไฟ EH300, S1111-51013

MARUSAN

00-B0001

1,350

ปะเก็นชุดใหญ่ EH300, S0401-00167

MARUSAN

00-A0111

7,800

ปะเก็นฝาไฟ EL100, S1111-51063

MARUSAN

00-B0004

1,900

ปะเก็นชุดใหญ่ EL100, S0401-00170

MARUSAN

00-A0124

8,800

ปะเก็นฝาเหล็ก EB300

CHERRY

S1211SA

800

ปะเก็นชุดใหญ่ EB300

CHERRY

FKS1211SA

6,000

FM, FL1M

ปะเก็นฝาเหล็ก EM100, S1111-51781

MARUSAN

00-B0018

2,200

ซูโม่ FL-FM226, FM227

ปะเก็นชุดใหญ่ EM100, S0401-00159 83items 167pcs

MARUSAN

00-A0010

10,700

FL-FM 220hp

ปะเก็นชุดใหญ่ EM100, S0401-03163 55items 111pcs

MARUSAN

00-A0052

9,300

 

FN288, Super Dolphin

ปะเก็นฝาเหล็ก EP100, S1111-52190

MARUSAN

00-B0054

3,800

มีปะเก็นอ่าง S1215-12161

ปะเก็นชุดใหญ่ EP100, S0401-00204

MARUSAN

00-A0009

12,500

มีปะเก็นอ่าง S1215-12102

ปะเก็นชุดใหญ่ EP100, S0401-03164

MARUSAN

00-A0057

11,500

Z-ปะเก็นฝาไฟ H06C-T, 11115-2320-Z

MARUSAN

00-B9029Z

1,800

ปะเก็นฝาไฟ H06C-T, S1111-52320

MARUSAN

00-B0029

2,300

ปะเก็นชุดใหญ่ H06C-T, S040103156-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0097-S

9,500

แพ็คเดี่ยว

ปะเก็นฝาไฟ EH700 ญี่ปุ่น

CHERRY

S1266F

1,200

แพ็คแบบ JP 5แผ่น / กล่อง

ปะเก็นฝาไฟ EH700 ญี่ปุ่น แพ็ค 5

CHERRY

S1266FX5

1,200

เมดอิน ไทยแลนด์

ปะเก็นฝาไฟ EH700 H07C ไทย

CHERRY

S12001F

950

Z-ปะเก็นฝาไฟ EH700, 11115-1122-Z

MARUSAN

00-B900AZ

1,200

ปะเก็นชุดใหญ่ EH500 700, S0401-00465

MARUSAN

00-A0118

4,700

FLFM3H, FF3H, F18

Z-ปะเก็นฝาไฟ H07C H07D, 11115-2420-Z

MARUSAN

00-B9031Z

1,550

FLFM3H, FF3H, F18

ปะเก็นฝาไฟ H07C H07D, S1111-52420

MARUSAN

00-B0031

2,250

H06C-T

ปะเก็นชุดใหญ่ H06C-T, S0401-03330

MARUSAN

00-A0094

8,400

H07C

ปะเก็นชุดใหญ่ H07C, S0401-00354-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0169-S

6,500

H07C-T

ปะเก็นชุดใหญ่ H07C-T, S040100341-SW ไม่มีซีลข้อเหวี่ยง

MARUSAN

00-A0012SW

4,700

10ล้อ FL-FM3H ใหม่ 195hp

ปะเก็นชุดใหญ่ H07D, S0401-00387

MARUSAN

00-A0093

6,300

6ล้อ FF3H 195hp

ปะเก็นชุดใหญ่ H07D, S040104442-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0023-S

6,500

H07C

ปะเก็นชุดใหญ่ H07C, 04010-0362

THO

THO-H07C-FS

3,400

Z-ปะเก็นฝาไฟ W06D W06E, 11115-2430-Z

MARUSAN

00-B9032Z

2,000

ปะเก็นฝาไฟ W06D W06E, S1111-52430

MARUSAN

00-B0032

2,400

FF162, FF163 160hp

ปะเก็นชุดใหญ่ W06D, S0401-00315-L

MARUSAN

00-A0014-L

4,800

W06D-TI

KR700, KR720

Z-ปะเก็นฝาไฟ W06D-TI, 11115-2440-Z

MARUSAN

00-B9033Z

2,000

EK100

SH273

Z-ปะเก็นฝาไฟ EK100, 11115-1700-Z

MARUSAN

00-B900BZ

1,000

FM2K

Z-ปะเก็นฝาไฟ EK100 K13D, 11115-2510-Z

MARUSAN

00-B9035Z

1,300

FM2K

ปะเก็นฝาไฟ EK100 K13D, S1111-52510

MARUSAN

00-B0035

1,500

SH273, ZM302 260hp

ปะเก็นชุดใหญ่ EK100, S0401-00293

MARUSAN

00-A0172

14,500

H4N, FM2K 240hp

ปะเก็นชุดใหญ่ K13D, 04111E0V90-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0163-S

15,000

H4N. FM2K 260hp

ปะเก็นชุดใหญ่ K13D, S040100674-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0147-S

15,000

ปะเก็นฝาไฟ K13C 24V, S1111-52571

MARUSAN

00-B0040

3,200

ปะเก็นชุดใหญ่ K13C, S040103949-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0119-S

16,000

ปะเก็นชุดใหญ่ K13C, S040103950-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0135-S

16,500

ปะเก็นฝาไฟ K13C, S1111-52701

MARUSAN

00-B0043

3,300

ปะเก็นชุดใหญ่ K13C, S040100542-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0015-S

15,500

K13U 280hp

ปะเก็นชุดใหญ่ K13U, 04111E0M10-SW ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0237SW

14,500

Z-ปะเก็นฝาไฟ K13C SS330, 11115-2720-Z

MARUSAN

00-B9044Z

1,500

ปะเก็นฝาไฟ K13C SS330, S1111-52720

MARUSAN

00-B0044

1,700

ปะเก็นชุดใหญ่ K13C SS330, S040103385-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0110-S

14,000

ปะเก็นฝาไฟ M10C, S1111-52550

MARUSAN

00-B0038

3,100

ปะเก็นชุดใหญ่ M10C, S040104406-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0219-S

12,000

ปะเก็นชุดใหญ่ M10C, 04010-0415

THO

THO-M10C-FS

9,000

ปะเก็นฝาเหล็ก P11C, 11115-E0060 (2810)

MARUSAN

00-B0046

2,500

ปะเก็นชุดใหญ่ P11C-UB, S040104158-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0171-S

11,400

ปะเก็นชุดใหญ่ P11C, S040104411-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0217-S

15,000

 

E13C, 11115-E0081

MARUSAN

00-B0048

4,300

E13C

ปะเก็นชุดใหญ่ E13C, S0401-04230

MARUSAN

00-A0055

15,500

ปะเก็นฝาเหล็ก J08C, 11115-E0090

MARUSAN

00-B0049

2,050

ปะเก็นชุดใหญ่ J08C-T, S040104161

MARUSAN

00-A0034

7,000

ปะเก็นชุดใหญ่ J08C-T, S040104190-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0104-S

6,700

FL, FF, FM1J 210hp

ปะเก็นชุดใหญ่ J08C, S040103827-LS ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0007-LS

7,100

FL1JNLA 260hp เทอร์โบ

ปะเก็นชุดใหญ่ J08C-T, S040104131S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0103-S

6,400

FL, FM1J 260hp

ปะเก็นชุดใหญ่ J08C-T, S0401E0K70-SW

MARUSAN

00-A0164SW

7,100

FL-FM8J, Series 5

ปะเก็นชุดใหญ่ J08C-T, 04111E0J70-S ไม่มีแหวนปั๊มลม

MARUSAN

00-A0123-S

6,900

ปะเก็นฝาเหล็ก J08E, 11115-E0200

MARUSAN

00-B0055

2,400

ปะเก็นชุดใหญ่ J08E, ฝา11115E0200 + ชุดS0401E0K70-SW

MARUSAN

01-AJ08E

7,450

ปะเก็นชุดใหญ่ J08E-T, 04111-E0K73

MARUSAN

00-A0288SW

7,800

ปะเก็นฝาเหล็ก A09C, 11115-E0130 (E0022)

MARUSAN

00-B0052

2,000

A09C

FM1A, Series 5

ปะเก็นชุดใหญ่ A09C, S0401-04284

MARUSAN

00-A0116

8,400

EF750

เมดอิน ไทยแลนด์

ปะเก็นฝาไฟ EF750 ไทย

CHERRY

S11013F

1,000

Z-ปะเก็นฝาไฟ EF750, 11115-2031-Z

MARUSAN

00-B9019Z

1,400

EF750 EF750-T EF500

SS631

ปะเก็นฝาไฟ EF750 EF500, S1111-52031

MARUSAN

00-B0019

1,800

ปะเก็นชุดใหญ่ EF750 EF500, S0401-00292

MARUSAN

00-A0168

11,000

Z-ปะเก็นฝาไฟ F17D F17E, 11115-2181-Z

MARUSAN

00-B9024Z

1,750

F17D F17E

16,745cc. V8

ปะเก็นฝาไฟ F17D F17E, S1111-52181

MARUSAN

00-B0024

2,100

Z-ปะเก็นฝาไฟ F20C, 11115-2561-Z

MARUSAN

00-B9039Z

2,100

F20C

19,688cc. V8

ปะเก็นฝาไฟ F20C, S1111-52561

MARUSAN

00-B0039

2,800

Z-ปะเก็นฝาไฟ F21C, 11115-2492-Z

MARUSAN

00-B9034Z

2,000

F21C

20,781cc. V8

ปะเก็นฝาไฟ F21C, S1111-52492

MARUSAN

00-B0034

2,500

V22D

21,548cc. V10

ปะเก็นฝาไฟ V22D, S1111-52291

MARUSAN

00-B0027

3,500

V25C

24,610cc. V10

ปะเก็นฝาไฟ V25C, S1111-52542

MARUSAN

00-B0037

4,200

A09C

FM1A, Series 5

 

EF750 EF750-T EF500

SS631

 

F17D F17E

16,745cc. V8

 

F20C

19,688cc. V8

 

F21C

20,781cc. V8

 

 

ปะเก็นฝาไฟ D15B, Civic ปี87

CHERRY

S11002F

320

D15B D15B2

ปะเก็นชุดใหญ่ D15B, 061A1-PM3-000

Victor Reinz

01 52355 02

1,500

ปะเก็นฝาไฟ D16Y D15Z, City ปี96

CHERRY

S11003F

380

ปะเก็นฝาเหล็ก D16B D16Y City ปี96, 12251-P2J-004

Victor Reinz

61 53690 00

460

ปะเก็นชุดใหญ่ D16B D16Y D15Z, City ปี96

Victor Reinz

01 53690 01

2,350

ท่อนบน D16B D16Y City ปี96, 06110-P2A-030

Victor Reinz

02 53690 01

1,400

ปะเก็นฝาเหล็ก D17A Civic ปี01, 12251-PLC-003

Victor Reinz

61 53705 00

600

ปะเก็นชุดใหญ่ D17A Civic 1.7 ปี01

Victor Reinz

01 53705 01

2,800

ท่อนบน D17A, 06110-PLC-010

Victor Reinz

02 53705 01

1,900

ท่อนล่าง D17A, 06111-PMM-A01

Victor Reinz

08 53323 01

900

ปะเก็นฝาไฟ F20A F22A, Accord ปี90

CHERRY

S11004F

400

ปะเก็นชุดใหญ่ F20A F22A, 061A1PT3000 061B1PT3000

Victor Reinz

01 52695 01

1,800

ปะเก็นฝาเหล็ก F20B F22B, 12251-POA-004

Victor Reinz

61 53720 00

680

ปะเก็นชุดใหญ่ F20B Accord ปี94-97 SOHC

Victor Reinz

01 53720 01

2,400

ท่อนบน F20B F22B, 06110-POD-030

Victor Reinz

02 53720 01

1,700

F20B F22B

AC9497, AC98

ท่อนล่าง F20B, 06111-PT1-010

Victor Reinz

08 53759 01

700

ปะเก็นชุดใหญ่ F20B5, Accord 2.0 ปี98

Victor Reinz

01 53720 03

2,400

F20B5

AC98

ท่อนบน F20B5, 06110-PAD-G00

Victor Reinz

02 53720 03

1,700

F20B F22B

AC9401

ปะเก็นท่อร่วมไอเสีย F20B F22B, 18115-P0A-003

Victor Reinz

71 53763 00

80

ปะเก็นฝาเหล็ก F23A, 12251-PAA-A02

Victor Reinz

61 53730 00

640

F23A

AC9801

ปะเก็นชุดใหญ่ F23A, Accord 2.3 ปี98

Victor Reinz

01 53730 01

2,100

ท่อนบน F23A, 06110-PAB-A00

Victor Reinz

02 53730 03

1,700

ท่อนล่าง F23A, 06111-PAA-A01

Victor Reinz

08 53764 01

400

ปะเก็นฝาเหล็ก H23A, 12251-P14-A02

Victor Reinz

61 53740 00

640

H23A

Prelude 2.3

ปะเก็นชุดใหญ่ H23A, Prelude 2.3

Victor Reinz

01 53740 01

2,400

ท่อนบน H23A, 06110-P14-010

Victor Reinz

02 53740 01

1,700

ท่อนล่าง H23A, 06111-P14-030

Victor Reinz

08 53608 01

700

ปะเก็นฝาเหล็ก K20A1, 12251-PNA-004

Victor Reinz

61 53765 00

600

K20A1

CV0305, CR-V 2.0 '02

ปะเก็นชุดใหญ่ K20A1, Civic 2.0 ปี03 CR-V ปี02

Victor Reinz

01 53765 01

2,650

ท่อนบน K20A1, 06110-PNA-020

Victor Reinz

02 53765 01

2,000

ปะเก็นฝาเหล็ก K20A6 K24A, 12251-RAC-004

Victor Reinz

61 53745 00

640

K20A6 K24A

CV0609, AC0507 2.0/2.4

ปะเก็นชุดใหญ่ K20A6 K24A, Accord 2.0/2.4

Victor Reinz

01 53745 01

2,650

ท่อนบน K20A6 K24A, 06110-RBA-E01

Victor Reinz

02 53745 01

2,000

K20A1 K20A6 K24A

CV0305, CV0609

ท่อนล่าง K20A K24A, 06114-RBA-020

Victor Reinz

08 53807 01

650

ปะเก็นฝาเหล็ก R18A R20A, 12251-RNA-A02

Victor Reinz

61 37760 00

600

R18A R20A

CV0610 1.8/2.0, CR-V '07

ปะเก็นชุดใหญ่ R18A R20A, Civic ปี06 CR-V ปี07

Victor Reinz

01 37760 01

2,000

ปะเก็นฝาเหล็ก K24Z AC0812, 12251R40A01

Victor Reinz

61 10167 00

720

K24Z

AC0812 2.4

ท่อนบน K24Z AC0812, 06110R44A00

Victor Reinz

02 10167 01

2,600

ปะเก็นฝาเหล็ก J30A AC9801 V6, 12251P8AA01 (ใช้ 2)

Victor Reinz

61 53725 00

840

J30A

AC9801 3.0L V6 24V

ท่อนบน J30A AC9801 V6, 06120P8AA13

Victor Reinz

02 53725 01 R

2,700

ท่อนบน J30A AC9801 V6, 06120P8AA13

Victor Reinz

02 53725 02 L

2,700

ท่อนล่าง J30A AC9801 V6, 06111P8AA01

Victor Reinz

08 53717 02

780

 

ปะเก็นฝาไฟ C223, KBZ 2.2

CHERRY

S1352FA

680

ปะเก็นชุดใหญ่ C223, KBZ 2.2

CHERRY

FKS1352SAX

1,800

ปะเก็นฝาเหล็ก C223 KBZ 2.2, 8-94156-078-0

Victor Reinz

61 52405 00

540

ปะเก็นชุดใหญ่ C223 KBZ 2.2, 8-94167-780-0

Victor Reinz

01 52405 01

1,600

ปะเก็นฝาเหล็ก C240 C190, Elf 2400 KBZ 1.9

CHERRY

S1195FA

400

ปะเก็นชุดใหญ่ C240 C190, Elf 2400 KBZ 1.9

CHERRY

FKS1195SA

1,550

ปะเก็นฝาเหล็ก C240 C190, 5-11141-073-1

Victor Reinz

61 52400 00

500

ปะเก็นชุดใหญ่ C240 C190, 5-87810-208-2

Victor Reinz

01 52400 02

1,550

ปะเก็นฝาไฟ 4JA1 หนา 2.0mm.

CHERRY

S0113F20

380

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JA1 1.60mm, 8-97941-994-0

CHERRY

S0113SSA

600

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JA1 1.65mm, 8-97941-995-0

CHERRY

S0113SSB

600

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JA1 1.70mm, 8-97941-996-0

CHERRY

S0113SS

600

ปะเก็นชุดใหญ่ไม่มีฝา 4JA1, 8-997915-089-0

Victor Reinz

15 52675 03

1,100

ปะเก็นชุดใหญ่ 4JA1, (ฝา CHERRY เหล็ก)

Victor Reinz

01C 4JA1

1,700

ปะเก็นชุดใหญ่ไม่มีฝา 4JB1, 8-94319-370-0

Victor Reinz

01 52675 01

960

ปะเก็นชุดใหญ่ 4JB1 รุ่นสายพาน, (ฝา CHERRY เหล็ก)

Victor Reinz

01C 4JB1

1,560

4JB1-T

TFR 2.8 TD

ปะเก็นชุดใหญ่ 4JB1-T, (ฝา CHERRY เหล็ก)

Victor Reinz

01C 4JB1-T

1,900

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JG2-TC, 8-97066-196-0

Victor Reinz

61 53020 00

660

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JG2-TC, 8-97066-197-0

Victor Reinz

61 53020 10

660

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JG2-TC, 8-97066-198-0

Victor Reinz

61 53020 20

660

4JB1-T 4JG2-TC

TFR 2.8 TD, UBS 3.1

ปะเก็นชุดใหญ่ไม่มีฝา 4JB1-T 4JG, 8-97915-091-0

Victor Reinz

01 52414 01

1,300

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JH1 1.35mm, 8-97940-896-1

CHERRY

S0127SS

650

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JH1 1.40mm, 8-97940-897-1

CHERRY

S0128SS

650

ปะเก็นชุดใหญ่ไม่มีฝา 4JH1-TC

Victor Reinz

01 52414 02

2,300

ปะเก็นชุดใหญ่ 4JH1-TC

Victor Reinz

01C 4JH1-T

2,950

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JJ1 4JK1 1.05mm, 8-97328-866-1

CHERRY

S0163SSA

650

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JJ1 4JK1 1.10mm, 8-97328-867-1

CHERRY

S0163SSB

650

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JJ1 4JK1 1.15mm, 8-97328-868-1

CHERRY

S0163SS

650

ปะเก็นฝาหน้าบน 4JJ 4JK 0.80mm, 8-97331-630-2

CHERRY

S0173SSA

210

ปะเก็นฝาหน้าบน 4JJ 4JK 0.85mm, 8-97331-631-2

CHERRY

S0173SSB

210

ปะเก็นฝาหน้าบน 4JJ 4JK 0.90mm, 8-97331-632-2

CHERRY

S0173SS

210

4JK1-TC 4JJ1-TC

TFR07 D-Max 2.5/3.0

ปะเก็นฝาหน้าล่าง 4JJ1 4JK1, 8-97312-221-2

CHERRY

S1501SS

220

ปะเก็นฝาสูบ+ฝาหน้า 4JJ1 4JK1, เบอร์เก่า

Victor Reinz

61 53925 00

860

ปะเก็นฝาสูบ+ฝาหน้า 4JJ1 4JK1, เบอร์เก่า

Victor Reinz

61 53925 10

860

ปะเก็นฝาสูบ+ฝาหน้า 4JJ1 4JK1, เบอร์เก่า

Victor Reinz

61 53925 20

860

ปะเก็นฝาสูบ+ฝาหน้า 4JJ1 4JK1, 8981359530 +8973288282

Victor Reinz

61 10116 00

860

ปะเก็นฝาสูบ+ฝาหน้า 4JJ1 4JK1, 8981359540 +8973316312

Victor Reinz

61 10116 10

860

ปะเก็นฝาสูบ+ฝาหน้า 4JJ1 4JK1, 8981359550 +8973316322

Victor Reinz

61 10116 20

860

ปะเก็นชุดใหญ่ 4JK1-TC 4JJ1-TC, TFR07 (ฝา CHERRY)

Victor Reinz

01C 4JK1 07

3,750

ปะเก็นชุดใหญ่ 4JK1-TC 4JJ1-TC, TFR07 (ฝา Victor Reinz)

Victor Reinz

01V 4JK1 07

3,750

ปะเก็นชุดใหญ่ไม่มีฝา 4JK1-TC 4JJ1-TC

Victor Reinz

01 54027 02

2,690

TFR07 D-Max 2.5/3.0

ซีลยางรองเบ้าหัวฉีด 35x57x11.5, TFR-07 (ตัวละ)

Victor Reinz

81 42381 00

50

4JJ1 4JK1

TFR05 D-Max 2.5/3.0

ซีลยางรองเบ้าหัวฉีด 35x60x11.5, TFR-05 (ตัวละ)

Victor Reinz

81 42379 00

50

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JJ1-TCX 0.95mm, 8-98261-318-0

CHERRY

S1601SSA

680

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JJ1-TCX 1.00mm, 8-98261-319-0

CHERRY

S1601SSB

680

ปะเก็นฝาเหล็ก 4JJ1-TCX 1.05mm, 8-98261-320-0

CHERRY

S1601SS

680

ปะเก็นฝาเหล็ก RZ4E-TC 0.95mm, 8-98331-379-0

MARUSAN

01-B1001

740

ปะเก็นฝาเหล็ก RZ4E-TC 1.00mm, 8-98331-380-0

MARUSAN

01-B1002

740

ปะเก็นฝาเหล็ก RZ4E-TC 1.05mm, 8-98331-381-0

MARUSAN

01-B1003

740

ปะเก็นฝาเหล็ก RZ4E-TC rank-A, 8-98346-416-0

MARUSAN

01-B0043

800

ปะเก็นฝาเหล็ก RZ4E-TC rank-B, 8-98346-417-0

MARUSAN

01-B0044

800

ปะเก็นฝาเหล็ก RZ4E-TC rank-C, 8-98346-418-0

MARUSAN

01-B0045

800

4BA1

TL80, TLD 1982

ปะเก็นฝาไฟ 4BA1, 5-11141-088-0

CHERRY

S1260FA

460

ปะเก็นฝาเหล็ก 4BB1, 5-11141-057-0

CHERRY

S1208SA

460

ปะเก็นชุดใหญ่ 4BB1, 5-87810-022-3

CHERRY

FKS1208SA

2,500

4BC1

NKR57

ปะเก็นฝาไฟ 4BC1, 5-11141-030-0 5-11141-083-0

CHERRY

S1351FA

500

ปะเก็นฝาเหล็ก 4BC2 4BD1, 8-94145-839-1

CHERRY

S1365S

780

ปะเก็นฝาเหล็ก 4BC2 4BD1, 8-94145-839-0

Victor Reinz

61 53605 00

580

ปะเก็นชุดใหญ่ 4BD1, 5-87810-480-0

Victor Reinz

01 53605 01

2,000

ปะเก็นฝาเหล็ก 4BE1, 8-94418-921-1

CHERRY

S0116SS

1,000

ปะเก็นชุดใหญ่ 4BE1 NKR, 5-87811-174-3

THO

THO-4BE1-FS

3,100

4HE1-TC

NPR NQR 150hp

ปะเก็นชุดใหญ่ 4HE1-TC NPR, NQR 150hp, 5878152050

THO

THO-4HE1TC-FS

2,500

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HF1, 8-97105-872-0

CHERRY

S1809

1,300

ปะเก็นชุดใหญ่ 4HF1 NPR ปี97, 5-87811-869-2

THO

THO-4HF1-FS2

2,300

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HF1-B, 8-97349-484-0

MARUSAN

01-B0002

780

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HF1-C, 8-97349-485-0

MARUSAN

01-B0003

780

ปะเก็นชุดใหญ่ 4HF1-B NP120, 5-87814-361-1

MARUSAN

01-A0001B

5,700

ปะเก็นชุดใหญ่ 4HF1 NP120, 5878143611, 8973494840

THO

THO-4HF1-FS1

3,500

ปะเก็นฝาไฟ 4HG1-B, 8-97349-490-0

MARUSAN

01-B0005

860

ปะเก็นฝาไฟ 4HG1-C, 8-97349-491-0

MARUSAN

01-B0006

860

ปะเก็นชุดใหญ่ 4HG1-B NPR, 5-87813-954-3

MARUSAN

01-A0002B

6,200

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HK1-B, 8-97262-947-2

MARUSAN

01-B0008

860

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HK1-C, 8-97262-948-2

MARUSAN

01-B0009

860

ปะเก็นชุดใหญ่ 4HK1-B NGR, 5-87814-986-2

MARUSAN

01-A0003B

8,600

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HK1-TC-B 1.525mm, 8-97375-434-0

MARUSAN

01-B0014

960

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HK1-TC-C 1.575mm, 8-97375-435-0

MARUSAN

01-B0015

960

ปะเก็นชุดใหญ่ 4HK1-TC-B NQR, 5-87814-882-2

MARUSAN

01-A0004B

7,700

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HK1-TCN, 8-98055-540-0

MARUSAN

01-B0016

1,180

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HK1-TCN, 8-98055-542-0

MARUSAN

01-B0018

1,180

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HK1-TC-B 1.525mm, 8-98170-249-1

MARUSAN

01-B0035

1,180

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HK1-TC-C 1.575mm, 8-98170-250-1

MARUSAN

01-B0036

1,180

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HL1, 8-97384-036-0

MARUSAN

01-B0010

960

ปะเก็นฝาเหล็ก 4HL1, 8-97384-038-0

MARUSAN

01-B0012

960

ปะเก็นฝาเหล็ก 6BB1 6BD1, 5-11141-056-1

CHERRY

S1209SA

1,040

ปะเก็นฝาเหล็ก 6BB1 6BD1, 5-11141-056-1

Victor Reinz

61 53610 00

1,040

ปะเก็นชุดใหญ่ 6BD1, 1-87810-572-0

Victor Reinz

 

ปะเก็นฝาเหล็ก 6BD1-T, 1-11141-195-1

CHERRY

S1802

1,450

6BD1-T

 

ปะเก็นฝาเหล็ก 6BD1-T, ญี่ปุ่น แพ็ค 10

CHERRY

S1802X10

1,450

 

ปะเก็นชุดใหญ่ 6BD1-T JCM/MT1 160hp, 1878103635

THO

THO-6BD1T-FS

3,300

 

6BG1

FTR FSR

ปะเก็นฝาเหล็ก 6BG1, 1-11141-196-1

CHERRY

S0107SS

1,400

 

6BG1 6BF1

FTR FSR

ปะเก็นฝาไฟ 6BG1 6BF1 หนา 2.0mm.

CHERRY

S0107F20

900

 

6BG1

FTM FVM/Z Rocky 175hp

ปะเก็นชุดใหญ่ 6BG1 Rocky 175hp, 1878112033

THO

THO-6BG1-FS

3,500

 

6SA1

FXM, FXZ13 210hp

ปะเก็นฝาเหล็ก 6SA1, 1-11141-161-0

CHERRY

S0106SS

2,350

 

6SA1

FXM, FXZ13 210hp

ปะเก็นชุดใหญ่ 6SA1, 1-87810-746-7

THO

THO-6SA1-FS

5,600

 

ปะเก็นฝาเหล็ก ญี่ปุ่น 6SD1 6SD1-T, 1-11141-216-4

CHERRY

S1810

3,400

6SD1 6SD1-T

FXZ, FXZ23 240hp

 

ปะเก็นฝาเหล็ก 6SD1 6SD1-T, 1-11141-216-4

THO

THO-6SD1-CH

1,900

 

6SD1

FXZ'1994 Rocky 240hp

ปะเก็นชุดใหญ่ 6SD1 240hp, 1-87811-094-3

THO

THO-6SD1-FS

4,800

 

6SD1-T

Deca 270hp, FXZ23

ปะเก็นชุดใหญ่ 6SD1-T 270hp, 1-87812-197-1

THO

THO-6SD1T-FS

4,800

 

ปะเก็นฝาเหล็ก 6SD1-TC 320hp, 1-11141-278-2

CHERRY

S1680SS

3,400

6SD1-TC

GXZ23 320hp

 

ปะเก็นฝาเหล็ก 6SD1-TC 320hp ญี่ปุ่น แพ็ค 10

CHERRY

S1680SSX10

3,400

 

ปะเก็นชุดใหญ่ 6SD1-TC GXZ 320hp, 1878142570

THO

THO-6SD1TC-FS

4,800

 

ปะเก็นฝาเหล็ก 6HE1, 8-94396-334-0

CHERRY

S1804

2,500

6HE1

FTR, FVM/Z32 195hp

 

ปะเก็นฝาเหล็ก 6HE1, 8-94396-334-0 (เบอร์เก่า)

CHERRY

S0134SS

2,500

 

ปะเก็นชุดใหญ่ 6HE1 FTR, FVM/Z32 195hp, 1878140460

THO

THO-6HE1-FS

4,600

 

6HE1-TC

FVM32 '01 230hp

ปะเก็นฝาเหล็ก 6HE1-TC, 8-94395-447-2

CHERRY

S1502SS

3,750

 

6HH1

FTR, FVM/Z33 195hp

ปะเก็นฝาเหล็ก 6HH1, 8-94393-346-3

CHERRY

S1807

2,050

 

6HH1

FTR, FVM/Z33 195hp

ปะเก็นชุดใหญ่ 6HH1 FTR FVM/Z33 195hp, 1878111783

THO

THO-6HH1-FS1

5,200

 

6HH1

FTR33, FVM33 200hp

ปะเก็นชุดใหญ่ 6HH1 FTR33, FVM33 200hp, 1878120903

THO

THO-6HH1-FS2

5,200

 

ปะเก็นฝาเหล็ก 6HK1-TC, 8-97601-819-5

CHERRY

S1701SS

2,900

6HK1-TC

FVM '08

 

ปะเก็นฝาเหล็ก 6HK1-TC ญี่ปุ่น แพ็ค 10

CHERRY

S1701SSX10

2,900

 

ปะเก็นชุดใหญ่ 6HK1-TC, 1-87813-542-5

THO

THO-6HK1TC-FS

10,000

 

ปะเก็นฝาเหล็ก 6UZ1-TC, 1-11141-292-2

CHERRY

S1681SS

3,250

6UZ1-TC

FXZ/GXZ '08

 

ปะเก็นฝาเหล็ก 6UZ1-TC ญี่ปุ่น แพ็ค 10

CHERRY

S1681SSX10

3,250

 

6NX1

FXZ 320hp, 345hp

ปะเก็นฝาไฟ 6NX1 FXZ, 8-98365-703-0

MARUSAN

01-B0047

2,200

 

ปะเก็นฝาเหล็ก 6WA1-TC, 1-11141-227-3

CHERRY

S1702SS

4,900

6WA1-TC

EXZ50

 

ปะเก็นฝาเหล็ก 6WA1-TC ญี่ปุ่น แพ็ค 10

CHERRY

S1702SSX10

4,900

 

ปะเก็นฝาเหล็ก 10PC1 10PD1, 1-11141-190-1

CHERRY

S1562SS

2,250

 

ปะเก็นฝาเหล็ก 10PC1 10PD1 ญี่ปุ่น แพ็ค 10

CHERRY

S1562SSX10

2,250

 

10PD1

LV771, EXZ71JX

ปะเก็นชุดใหญ่ 10PD1, 1-87811-168-2

THO

THO-10PD1-FS

6,000

 

D500

JCM เครื่องเก่า

ปะเก็นฝาไฟ D500, 9-11145-618-0

CHERRY

S1251FA

900

 

D920

Bus 6cyl. 9.2L

ปะเก็นฝาไฟ D920, 9-11141-619-0

CHERRY

S1183FA

700

 

DA120 (68)

TX BX

ปะเก็นฝาไฟ DA120 (68)

CHERRY

S332FA

900

 

DA220

Forklift 4.0L

ปะเก็นฝาไฟ DA220, 1-11141-047-0

CHERRY

S735FD

1,150

 

DA640 (72)

TXD'1980

ปะเก็นฝาไฟ DA640(72), 9-11141-541-0

CHERRY

S941FA

1,250

 

DH100

TD, Bus BC BU

ปะเก็นฝาไฟ DH100, 9-11141-724-0

CHERRY

S960FA

600

 

E120

BU35K CQM

ปะเก็นฝาเหล็ก E120, 1-11141-115-0

CHERRY

S0114SS

1,800

 

6SD1 6SD1-T

FXZ, FXZ23 240hp

 

6SD1-TC

GXZ23 320hp

 

6HE1

FTR, FVM/Z32 195hp

 

6WA1-TC

EXZ50

 

ปะเก็นฝาเหล็ก 4D95, 6204-11-1812

THO

THO-4D95MT-CH

1,100

4D95

 

ปะเก็นฝาไฟ 4D95, 6204-11-1830

THO

THO-4D95-CH

650

 

ปะเก็นชุดใหญ่ 4D95, 6204-K1/K2-2100

THO

THO-4D95-FS

4,200

 

ปะเก็นฝาสูบ 4D98E, 129902-01331

THO

THO-4D98E-CH

1,350

 

ปะเก็นชุดใหญ่ 4D98E, 729902-92610

THO

THO-4D98E-FS

4,000

 

ปะเก็นฝาสูบ 4D105-3, 6131-11-1812

THO

THO-4D105-CH1

1,000

 

ปะเก็นชุดใหญ่ 4D105-3, 6131-K1/K2-4000

THO

THO-4D105-FS1

5,600

 

ปะเก็นฝาสูบ 4D105-5, 6134-11-1812

THO

THO-4D105-CH2

1,000

 

ปะเก็นชุดใหญ่ 4D105-5, 6134-K1/K2-5000

THO

THO-4D105-FS2

5,800

 

ปะเก็นฝาเหล็ก 6D95, 6205-11-1812

THO

THO-6D95MT-CH

1,300

 

ปะเก็นฝาไฟ 6D95, 6206-11-1830

THO

THO-6D95-CH

780

 

ปะเก็นชุดใหญ่ 6D95, 6206-K1/K2-2100

THO

THO-6D95-FS

4,800

 

ปะเก็นฝาสูบ 6D105, 6136-11-1813

THO

THO-6D105-CH

1,100

 

ปะเก็นชุดใหญ่ 6D105, 6137-K1/K2-3012

THO

THO-6D105-FS

7,800

 

6D108

Tractor

ปะเก็นฝาสูบ 6D108, 6221-17-1811

THO

THO-6D108-CH

2,500

 

4D120

Tractor

ปะเก็นฝาสูบ 4D120, 6110-13-1811

THO

THO-4D120-CH

1,250

 

ปะเก็นฝาสูบ 6D125 12V, 6150-17-1813

THO

THO-6D125-CH1

540

 

ปะเก็นฝาสูบ 6D125 24V, 6150-12-1810

THO

THO-6D125-CH2

580

 

 

 

 

ปะเก็นฝาเหล็ก 4D95, 6204-11-1812

THO

THO-4D95MT-CH

1,100

4D95

 

ปะเก็นฝาไฟ 4D95, 6204-11-1830

THO

THO-4D95-CH

650

 

ปะเก็นชุดใหญ่ 4D95, 6204-K1/K2-2100

THO

THO-4D95-FS

4,200

 

ปะเก็นฝาสูบ 4D98E, 129902-01331

THO

THO-4D98E-CH

1,350

 

ปะเก็นชุดใหญ่ 4D98E, 729902-92610

THO

THO-4D98E-FS

4,000

 

ปะเก็นฝาสูบ 4D105-3, 6131-11-1812

THO

THO-4D105-CH1

1,000

 

ปะเก็นชุดใหญ่ 4D105-3, 6131-K1/K2-4000

THO

THO-4D105-FS1

5,600

 

ปะเก็นฝาสูบ 4D105-5, 6134-11-1812

THO

THO-4D105-CH2

1,000

 

ปะเก็นชุดใหญ่ 4D105-5, 6134-K1/K2-5000

THO

THO-4D105-FS2

5,800

 

ปะเก็นฝาเหล็ก 6D95, 6205-11-1812

THO

THO-6D95MT-CH

1,300

 

ปะเก็นฝาไฟ 6D95, 6206-11-1830

THO

THO-6D95-CH

780

 

ปะเก็นชุดใหญ่ 6D95, 6206-K1/K2-2100

THO

THO-6D95-FS

4,800

 

ปะเก็นฝาสูบ 6D105, 6136-11-1813

THO

THO-6D105-CH

1,100

 

ปะเก็นชุดใหญ่ 6D105, 6137-K1/K2-3012

THO

THO-6D105-FS

7,800

 

6D108

Tractor

ปะเก็นฝาสูบ 6D108, 6221-17-1811

THO

THO-6D108-CH

2,500

 

4D120

Tractor

ปะเก็นฝาสูบ 4D120, 6110-13-1811

THO

THO-4D120-CH

1,250

 

ปะเก็นฝาสูบ 6D125 12V, 6150-17-1813

THO

THO-6D125-CH1

540

 

ปะเก็นฝาสูบ 6D125 24V, 6150-12-1810

THO

THO-6D125-CH2

580

 

ปะเก็นฝาเหล็ก 4D95, 6204-11-1812

THO

THO-4D95MT-CH

1,100

4D95

 

ปะเก็นฝาไฟ 4D95, 6204-11-1830

THO

THO-4D95-CH

650

 

ปะเก็นชุดใหญ่ 4D95, 6204-K1/K2-2100