WIX

WL7129

กรอง นมค. ออพตร้า ครูซ 1.6 (เหล็ก), Aveo 1.4

96879797

76

M18P1.5

86

12

120

WL7422

กรอง นมค. ครูซ 1.8 (กระดาษ)

19315622

57

25 / 21

112

12

170

WL7458

กรอง นมค. แคปติวา 2.0D ปี06

19314028

65

21

83

12

160

WL7295

กรอง นมค. Zafira 2.2, แคปติวา 2.4

19315209

62

35 / 10

92

12

160

WL10089

กรอง นมค. โคโลราโด ปี12, เทรลเบลเซอร์

12636838

64

28 / 16

162

12

200

WA9439

กรองอากาศ อาวิโอ 1.4/1.6 ปี11, Spin 1.5 ปี13

96536696

224

188

46

6

200

WA9440

กรองอากาศ ออพตร้า 1.6/1.8 ปี04

96553450

304

222

36

6

200

WA9768

กรองอากาศ โซนิค 1.4/1.6, Spin

96950990

241

167

50

6

200

WA9654

กรองอากาศ ครูซ 1.6/1.8 ปี10

13272717

256

250

35

6

220

WA9653

กรองอากาศ ครูซ 2.0 ดีเซล

13272719

267

262

39

6

220

WA6214

กรองอากาศ Zafira 1.8

93192885

297

235

42

6

220

WA6764

กรองอากาศ Zafira 2.2

93188944

300

224

42

6

220

WA9682

กรองอากาศ แคปติวา 2.4G, 2.0D

96628890

284

228

49

6

300

WA10340

กรองอากาศ Colorado 2.5/2.8 ปี12

52046262

162

88

266

6

520

WF8333

กรองเชื้อเพลิง Aveo 1.4/1.6, F14D3 A16DMS

96537170

60

8

148

6

350

WF8352

กรองเชื้อเพลิง Optra 1.6/1.8 ปี04

96335719

59

8

163

6

240

WF8428

กรองเชื้อเพลิง Cruze 2.0 ดีเซล

13263262

79

45

91

6

240

WF8366

กรองเชื้อเพลิง Captiva 2.0 ดีเซล ปี06, Z20DM

96816473

68

25

101

6

220

WF10226

กรองเชื้อเพลิง Colorado 2.5/2.8, Trailblazer (2 ชิ้น)

94771044

76

10

109

6

320

WF10225

กรองเชื้อเพลิง TFR07 D-Max 2.5/3.0, โคโลราโด 3.0 ปี07

8-98149-982-0

105

21

85

6

340

Visitors: 115,552